دبستان غيردولتي پسرانه الفباي تربيت اسلامي
 
     
جناب آقای اسدی - معاونت آموزشی و مسئول دپارتمان زبان
 
 
     
 
     
جناب آقای جنابی-معاونت اجرایی، انضباطی و مسئول واحد تربیت بدنی
 
 
     
 
     
جناب آقای رحمتی-معاونت انضباطی،فناوری اطلاعات ودبیردرس رایانه
 
 
     
 
     
جناب اقای قاسم زاده - معاونت پرورشی و دبیر درس هدیه های آسمانی