دبستان غيردولتي پسرانه الفباي تربيت اسلامي
 
     
جناب آقای نیکخو  - مسئول پایه ششم و دبیر ریاضی
 
 
     
 
     
جناب آقای دهقان - مسئول پایه پنجم و دبیر اجتماعی 
 
 
     
 
     
جناب آقای حسن پور - مسئول پایه چهارم
 
 
 
     
 
     
جناب آقای رحیمی نژاد- مسئول پایه سوم
 
 
     
 
     
جناب اقای کاظم لو - مسئول پایه دوم
 
 
     
 
     
جناب آقای ملّارودی - مسئول پایه اول
 
 
     
 
     
جناب آقای چهاردولی - مربی پیش دبستان
 
 
     
 
     
جناب آقای آقابراری - دبیر علوم تجربی
 
 
     
 
     
جناب آقای مازادی- دبیر هنر و خلاقیت
 
 
     
 
     
جناب آقای کردیان - دبیر قرآن